2018-03-07

Extra Årsmöte

måndagen den 9/4 i Bångs kl. 19.00

Efter beslut på ordinarie årsmöte 2018-02-19 kommer frågan om framtida organisation för Sandvikens Segelsällskap att tas upp vid ett Extra Årsmöte den 9 april 2018 kl. 19.00.

Mötet äger rum i Klubbhuset i Bångs och från 18.30 serveras kaffe.

Nedan finns dagordningen och länkar till alla underlagsdokument.

Välkomna!
Styrelsen

 


1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Fastställande av röstlängd för mötet
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av föredragningslista
6. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
7. Fråga om förändrad organisation för Sandvikens Segelsällskap
    a. Bakgrund till och motiv för denna förändring.
    b. Avknoppning av kommersiell verksamhet.
    c. Förslag till bolagsform för kommersiell verksamhet.
    d. Anpassning av stadgar för kvarvarande verksamhet.
    e. Konsekvensanalys och genomförandeplan.

8. Mötet avslutas


Dokument

 

Publicerad: 2018-03-07
2019-01-18
Meddelande från valberedningen
2019-01-14
19.00 i Bångs
2018-03-07
måndagen den 9/4 i Bångs kl. 19.00
2018-01-29
måndagen den 19/2 i Bångs kl. 19.00
2017-07-11
Lördag den 26 augusti
Fler nyheter >>