Hamnar

Städdagar/arbetsplikt

Det är allas önskemål att hamnar och anläggningar skall vara
väl underhållna och ge ett trevligt intryck på besökare och medlemmar.

Städdagar kommer att genomföras i Stenbryggan och Trebo torsdag den 14 juni 17.00 - 20.00.

Arbetsplikt gäller när hamnchef kallar.

Uppläggningsplatser för vinterförvaring

Det åligger båtägare att omedelbart efter sjösättning städa sin vinteruppläggningsplats.
Båttransportvagn och pallningsmaterial på vinterförvaringsplats som fr.o.m 15 juni används till sommarparkering skall flyttas av användaren till anvisad plats. 

Båttransportvagn i hamnar som saknar namn och telefonnummer på ägare och stått uppställda längre tid kommer efter  uppsatt skriftlig information att skrotas.

Pallningsmaterial som saknar märkning med ägares namn och telefonnummer kommer att forslas bort.

Max. 3 knop inom hamnområdet

Hastigheter över 3 knop skapar svallvågor som kan orsaka skador på förtöjda båtar och bryggor.

Avfallshantering

Farligt avfall som oljor, färger, penslar och rengörningsmaterial skall forslas till miljöstation där sortering skall göras ochsorteras i avsedd behållare.

Latrin skall lämnas i därför avsett skåp, endast av Gästrikeåtervinnare tillhandahållet latrinkärl får användas, andra behållare tömmes ej.

2019-01-18
Meddelande från valberedningen
2019-01-14
19.00 i Bångs
2018-03-07
måndagen den 9/4 i Bångs kl. 19.00
2018-01-29
måndagen den 19/2 i Bångs kl. 19.00
2017-07-11
Lördag den 26 augusti
Fler nyheter >>